aciliyor...

Yardım Merkezine Hoş Geldiniz

Gönderimin Desi bilgilerini nasıl hesaplayabilirim?
Büyük ancak hafif paketlerin taşımacılık ücretlerinin hesaplanmasında gerçek tartı ağırlığı yerine hacimsel ağırlık kullanılır.Gönderinin hesap edilen hacimsel ağırlığı gerçek tartı ağırlığından fazla olduğu durumlarda ödenecek bedel, hacimsel ağırlık üzerinden hesaplanır. Bir paketin hacimsel ağırlığı Yurtiçi Gönderilerde [En(cm)xBoy(cm)xDerinlik(cm)] / 3000 formülü ile, Yurtdışı gönderilerde ise [En(cm)xBoy(cm)xDerinlik(cm)] / 5000 formülü ile hesaplanır.
Kutu En Kutu Boy Kutu Derinlik
Gönderilerimi nasıl paketlemeliyim?

Havalı Ambalaj Kullanımı

Gönderiniz içerisinde bulunan kırılabilecek eşyaları tek tek havalı amlaj (patpat) ile sardıkdan sonra koliye yerleştirmeniz, taşıma sırasında oluşabilecek darbelere karşı gönderilerinizi kırılmalardan koruyacaktır.

Sağlam Koli Kullanımı

Çift oluklu olarak adlandırılan koliler tek oluklu kolilere kıyasla daha sağlamdır ve bu sağlamlığı sayesinde üzerine binebilecek yükler sonucunda deformasyona uğrama olasılığı daha düşüktür. Gönderimlerinizde çift oluklu kolileri kullanmanız gönderinizin hasar görme olasılığını düşürecektir.

Koli İçerisindeki Boşlukların Doldurulması

Koli içerisinde oluşan boşlukları köpük v.b. paketleme malzemeleri ile doldurulması gönderilerinizi dışarıdan gelebilecek darbelere karşı koruyacaktır.
Gönderilmesi Yasak olan kargolar nelerdir?
 • 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereği posta tekeline giren her türlü gönderi (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.)
 • Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler.
 • Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.
 • Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler.
 • Canlı, cansız hayvanlar.
 • Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri.
 • İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde.
 • Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları.
 • Kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar.
 • İnce ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler.
 • Mermi, boş kovan, tabanca ve her türlü ateşli silahlar.
 • Yüklenip indirilmesi zor, ayrıca diğer kargolara zarar verme ihtimali yüksek olan 100 kg'den ağır tek parça kargolarla, uzunluğu 3 mt'den fazla (araçlara sığmayacak uzunlukta) sandık veya demir malzemeler, plaka veya kütle halindeki mermerler taşınmaz.
 • Sarımsak, soğan vb. kokusu diğer gönderilere sinebilecek ürünler.
 • Organ ve cenaze.
 • Tütün ve tütün mamulleri.
Alıcı ödemeli gönderi yapabilir miyim?
Nommo ile yalnızca Gönderci tarafından ödemeli gönderiler yapabilirsiniz.

Kargo Takibi ve Teslimat

Yaptığım gönderilerin takibini nasıl yapabilirim?
Gönderinizi yapmanızın ardından Kargo Takip Numarası tarafınıza iletilecektir, bu takip numarası Kargom Nerede sayfasından kargonuzu takip edebilirsiniz.
Yaptığım gönderiler henüz teslim edilmemiş, Neden olabilir?
Kargom Nerede sayfasından kontrol ettiğinizde kargonuzun henüz teslim olmadığını görüyorsanız öncelikle aşağıdaki durumları kontrol etmenizi öneririz.
 • Kargonuzun alıcısı adreste bulunamamış olabilir.
 • Kargonuzun alıcısının adresi yanlış ve telefon numarasından ulaşılamamış olabilir.
 • Yurtdışı gönderilerde kargonuz gümrük incelemesine alınmış ve alıcıdan haber bekleniyor olabilir.

Yurtdışı Gönderiler

Yurtdışına gönderi yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Türkiye’den yurt dışına yapacağınız gönderiler, yurt içinden farklı olarak gümrük işlemlerine tabi olacaktır. Bu sebepten dolayı gönderileriniz durdurulup gümrük incelemesine alınabilir.
Yurtdışına gönderi yaparken hangi evrakları hazırlamalıyım?
Dosya veya döküman harici tüm yurt dışı gönderilerinizde karşı ülkenin gümrüğü için bir proforma fatura hazırlamanız gerekmektedir. Bunun dışında gönderinizin uçuş ve teslimat bilgilerinin yer aldığı konşimentoyu da ayrıca hazırlamanız gerekmektedir.
Gümrük Nedir?
Gümrük, ülkeler arası mal veya eşya giriş çıkışlarında malların incelendiği, gerekirse vergilendirmenin yapıldığı bir devlet kurumudur. Her ülkenin gümrük muafiyet koşulları birbirinden farklıdır.
Kargo firmaları Gümrüklere müdahale edebilir mi?
Hiç bir kargo firması gümrüklere müdahale edemez, oluşabilecek masrafları önceden bilemez ve gümrükten geçiş garantisi veremez.
Yurtdışı Gönderilerde Konşimento nedir?
Konşimento gönderinizin teslimatının yapılabilmesi için gerekli olan alıcı adresi ve kontak detaylarının olduğu ve gönderinin sizin adınıza yapıldığını kanıtlayan, üzerinde kargo firmalarının ihtiyacı olan diğer bilgilerin bulunduğu ve gönderinizin takibini yapabilmeniz için gerekli olan numaraya sahip belgedir.
Yurtdışı gönderilerde Proforma Fatura nedir?
Proforma fatura, gönderinizin içeriğinin ve bu içeriğin kalem kalem fiyat bilgileri ile beraber nelerden oluştuğunun yazılı olarak alıcı ülkenin gümrüğüne yapıtığınız beyandır. Bu beyan alıcınızın üllesinde ki gümrük yetkilileri tarafından istenmektedir ve gerçek fatura yerine geçmez. Gümrük yetkilileri bu beyanı asıl kabul edip üzerinde yazan fiyat değerine göre oluşabilecek gümrük vergisini hesaplarlar.

Gönderim Öncesi Hazırlık

Gönderilerin kargo olarak sevkiyata hazır hale gelmesi için zarflama, kutulama v.b. işlemlerin tamamlanması

Gönderilerin Yapılması

Her bir gönderi için ayrı ayrı barkod numarası oluşturularak zimmet karşılığı kargo ağına dahil edilir

Teslimatların Raporlanması

Kargo ağına dahil edilerek teslimatı tamamlanan gönderilerin Teslimat Raporu hazırlanarak göndericiye iletilir

Yukarı